Stavbu sme odovzdali generálnemu zhotoviteľovi

31. januára 2023
Apartmánový dom Lebenski je opäť o krok bližšie k realite. V januári sme urobili významný krok, keď sme stavbu odovzdali generálnemu zhotoviteľovi. Je ním žilinská spoločnosť RBR ing, s.r.o., ktorá na trhu pôsobí už tridsať rokov.
Po dlhom procese administratívnej prípravy projektu a získavania povolení potrebných pre stavbu sa Apartmánový dom Lebenski posúva do novej etapy. Je ňou samotná výstavba, ktorú sme zverili do rúk spoločnosti s veľmi dobrou reputáciou. Spoločnosť RBR ing, s.r.o. úspešne zrealizovala už desiatky stavieb aj pre najnáročnejších klientov.
V roku 2019 bola v súťaži Stavba roka udelená Cena za nápaditý architektonický koncept projektu WellPark v Žiline, ktorej hlavným zhotoviteľom bola práve spoločnosť RBR ing. Stavba získala ocenenie za optimálne zvládnutie umiestnenia stavby v priestore jestvujúceho mestského parku s väzbou na okolitý dopravný systém a neobvyklý koncept objemového riešenia spočívajúcom vo vonkajšom usporiadaní dvoch nezávislých hmôt.
Samotné odovzdanie stavby sa uskutočnilo koncom januára za účasti zástupcov developera (Bukna & Laurinčík), tímu zhotoviteľa, koordinátora BOZP, stavebného dozoru investora a tímu architektov Atrium Architekti.
Veríme, že dlhoročná prax a skúsenosti manažérov, technikov a remeselníkov generálneho zhotoviteľa sa premietnu aj do konečného výsledku Apartmánového domu Lebenski.
Máte záujem o informácie k projektu Lebenski z prvej ruky?
Prihláste sa na odber noviniek.