Štartujeme s výstavbou

18. novembra 2022
Po takmer dvoch rokoch usilovných príprav štartujeme stavebnú časť projektu Lebenski. Zima je na zahájenie stavby síce nezvyčajná, no pracujeme s existujúcim objektom, a tak nás čaká aj objem búracích a prípravných prác. A tie sa dajú robiť aj v zime.
Pravdou však je, že niektoré stavebné práce má náš projektu už za sebou. Tieto prebiehali v réžii spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., ktorá pre náš projekt obnovila a zmodernizovala kompletné elektrické rozvody nízkeho napätia, a to v trase od najbližšej transformátorovej stanice až po nové rozvodné a istiace skrine projektu Lebenski. Aj vďaka modernizácii rozvodov nízkeho napätia vytvoríme zázemie pre plnú elektromobilitu.
Za jednu z najdôležitejších a zároveň najkrajších etáp projektu považujeme tvorbu jeho architektonického konceptu. Koncept, okrem samotného vizuálneho stvárnenia stavby a jej okolia, zahŕňa aj nastavenie logiky fungovania, určenie kvalitatívnych štandardov a návrh dispozícií apartmánov. Táto práca je síce kreatívna, ale vždy nemilosrdne podriadená potrebám koncového zákazníka. Návrh architektonického konceptu sme upravovali v desiatich kolách a venovali sme mu celý polrok, z ktorého sme plynule prešli do náročného povoľovacieho procesu. Sme radi, že v tomto momente môžeme konštatovať, že náš projekt má všetky povolenia právoplatné.
Na kvalitu výsledného diela má nepochybne obrovský vplyv generálny dodávateľ stavebnej časti. Sme si toho plne vedomí, a preto sme sa jeho výberom poctivo zaoberali viac ako päť mesiacov. Sledujte naše novinky, čoskoro vám na tomto mieste predstavíme generálneho dodávateľa stavebnej časti nášho projektu.
Máte záujem o informácie k projektu Lebenski z prvej ruky?
Prihláste sa na odber noviniek.