Architekt

16. novembra 2022
Architektúra a celkový koncept projektu je základ. Ak čokoľvek zanedbáme v návrhu architektúry, dispozíciách a celkovom koncepte, škody sú často nezvratné a len sťažka ich možno neskôr sanovať. A preto, ak by mala existovať jediná vec, kde cena nepatrí medzi rozhodujúce kritériá, bude to práve architektúra. Architektúra je aj o veľkej zodpovednosti. Čo vytvoríme, to tu s nami a s našimi deťmi zostane na dlhé desiatky rokov. Výsledok bude vplývať na kvalitu života obyvateľov stavby, ale aj na okolité prostredie a verejnosť, ktoré je architektúra schopná formovať.
Za architektúrou nevidíme len pekné obrázky a krásu. Vidíme za ňou aj úžitkovosť, praktickosť, efektivitu využitia priestoru, logiku fungovania, vzájomný súzvuk s okolitým prostredím a prírodou. Tiež je to dôsledne premyslený výber materiálov, ktorých vlastnosti, ako odolnosť, estetika, stálosť alebo potreba údržby, musia nasledovať okolité prostredie a spôsob užívania stavby tak, aby bol ich potenciál využitý naplno.
Architektonickému stvárneniu nášho projektu sme sa preto venovali naozaj pozorne. Ideovú štúdiu sme spoločne s autormi architektonického návrhu tvorili v desiatich kolách a tento krok nám zabral približne pol roka.
Apartmánový dom Lebenski je pokračovaním našej spolupráce s Architektonickým štúdiom Atrium z Košíc. Tím Atrium Architekti pod vedením Michala Buráka má za sebou množstvo vynikajúcich realizácií, z ktorých sú mnohé oceňované aj odbornou verejnosťou, vrátane Ceny Dušana Jurkoviča alebo ceny CE-ZA-AR. Atrium architekti sú autorom projektu Zásahy Tatry 2019, ktorý je zhmotnený v rovnomennej publikácii a je súčasťou celoslovensky známeho projektu Mestské zásahy. Táto publikácia mapuje Vysoké Tatry z pohľadu architektúry a zameriava sa na lokality so silný verejným potenciálom. Pre architektúru nemôže byť nič lepšie, ak má architekt k miestu realizácie špeciálny vzťah, ktorý je založený aj na odbornom poznaní.
Máte záujem o informácie k projektu Lebenski z prvej ruky?
Prihláste sa na odber noviniek.